Volg dit blog per email

zondag 17 april 2011

RITUEEL SLACHTEN

Afgelopen week werd een door de Partij voor de Dieren ingebracht wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld: een verbod op onverdoofde rituele slacht zoals die van oudsher wordt toegepast door joden en moslims. Dat had tot gevolg dat er een verhitte discussie werd gevoerd in de media waarbij het vooral leek te gaan over, zoals de NRC woensdag kopte, 'Dierenleed versus godsdienstvrijheid.' Het was dan ook geen verrassing dat de confessionele partijen - ChristenUnie, SGP en CDA - mordicus tegen zo'n verbod zijn. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat Nederland in navolging van Finland, Noorwegen, IJsland, Zweden en Zwitserland het zesde land wordt waar onverdoofde rituele slacht wettelijk verboden wordt.
Maar de discussie ging ook over ritueel slachten versus conventioneel slachten. Zoals Leon de Winter in de Telegraaf schreef: 'Het probleem is niet het rituele slachten. Het probleem is dat gebedsloze stukje vlees in de super.' Volgens De Winter en andere verdedigers van de rituele slacht gaat het om een te verwaarlozen percentage van alle in Nederland jaarlijks geslachte dieren. De Winter zegt zelfs: 'We hebben kennelijk geen ander urgent probleem in Nederland.' Eric Ottenheijn, universitair docent Jodendom aan de Universiteit van Utrecht, vindt het ook nogal overdreven allemaal. 'Maar ja, de kleine traditioneel Joodse gemeenschap is geen machtige economisch-politieke lobby zoals de bio-industrie, dus hier kun je scoren wil je iets veranderen.'
Het is een vaak gebruikte strategie als er kritiek is op iets waar men zelf voorstander van is: haal er iets bij wat nog erger of schrijnender is. Met name als het dierenleed betreft: 'Waar hebben we het over? Terwijl er zoveel leed is onder de mensheid?' Op die manier wordt elke discussie op redelijke argumenten in de kiem gesmoord. Wat maak je je druk om die honderd euro die ik van je geleend en niet terugbetaald heb? Weet je wel hoe hoog onze staatsschuld is?

SPEREN EN KATAPULTEN

In zijn verontwaardiging hanteert de Belgische rabbijn David Lieberman een andere vergelijking om de rituele slacht te verdedigen: 'Zelfs als de dieren pijn lijden, hoe weeg je dat tegen de pijn van gelovige joden? Ik snap niet dat die pijn minder belangrijk is dan de pijn van dieren.' Dus al het wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan om aan te tonen dat slachten zonder enige vorm van verdoving de grootste risico's op leed bij slachtdieren biedt is voor een man als Lieberman overbodig. De pijn die hij heeft als het dier wél wordt verdoofd is veel belangrijker.
Wat heeft het voor zin om de discussie aan te gaan met dergelijke zwaargelovige lieden? Die het ritueel slachten vergelijken met ritueel marihuanagebruik onder Indianen wat in de VS oogluikend wordt toegestaan? Geen enkele zin, tenzij in de brand gestoken marihuana ook pijn lijdt. Verbieden dus, dan maar geen discussie. Hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart constateerde deze week dat religieuzen met wel erg veel verboden te maken krijgen in ons land. Waarop Jan Dirk de Block uit Hilversum in een ingezonden brief in de NRC opmerkt: 'Juist religieuzen zijn gespecialiseerd in verboden: op euthanasie, abortus, homofilie, vloeken, condooms, ketterij, afvalligheid, fietsen op zondag.' Jan Dirk slaat de spijker op z'n kop: hoe geloviger, hoe intoleranter. Maar om in door eeuwenoude boeken ingegeven levensregels het berokkenen van leed aan andere levende wezens te tolereren, sterker nog: te wensen (!), dat is iets wat ik nooit zal snappen, meneer Lieberman.

Columnist Rob Hoogland in de Telegraaf: 'Inmiddels zijn we zó fatsoenlijk, dat we ook grondrechten van dieren beginnen te erkennen, waaronder het recht op een pijnloos verscheiden wanneer zulks tot de mogelijkheden behoort. Geloof me: daar wordt geen religie slechter van.' Want dat is ook zo opvallend: dat de huidige technische middelen om dieren te verdoven worden afgewezen omdat ze in de tijd dat de heilige boeken werden geschreven nog niet bestonden. Maar als de religieuze conflicten te hoog oplopen, wordt er niet naar speren of katapulten gegrepen. Dan zijn moderne vindingen als mitrailleurs, straaljagers of tanks ineens geen enkel probleem...

Overigens zijn er ook religieuzen die het wel snappen: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3304/opinie/video/detail/1874682/Dominee-Gremdaat-het-slachten-moet-stoppen.dhtml

Geen opmerkingen:

Een reactie posten